Miljöområdet kan inte ses som ett fristående fält utan det hänger intimt samman med så gott som alla strategiska val en verksamhetsutövare gör. För att kunna fatta kloka beslut gäller det att i sina överväganden även fundera över eventuella miljökonsekvenser. Min kompetens kan framförallt komma till användning i samband med;

- Tillståndsprövning.

- Bevakning av och påverkan på lagstiftning.

- Riskbedömning/värdering av miljöskuld i samband med förvärv, ombyggnationer eller omstrukturering/avveckling.

- Strategiska frågor när det gäller teknikval, utsläppshandel etc.

Förutom att vara behjälplig i frågor av engångskaraktär vill jag skapa långsiktiga relationer för att ”finnas där” då den interna miljökompetensen saknas eller helt enkelt inte hinner med. 

>> Kontakta Johanna Svanberg via e-post.
© Svanberg Bona Officia. Alla rättigheter förbehållna.