För att vara konkurrenskraftig måste resurshushållning vara en ledstjärna och energieffektivisering är en självklar del av den strategin. Redan idag men ännu mer i framtiden så är det ur ett hållbarhetsperspektiv nödvändigt att ändra våra rutiner och vårt sätt att tänka. Områden där jag kan hjälpa till är:

- Analys och rådgivning

- Utredningar, förstudier, inköpsstöd

- Utvärdering av utförda aktiviteter för att dra nytta av gjorda erfarenheter

- Ta fram verktyg för att bryta ner uppsatta mål och kunna följa upp dessa.

I mina uppdrag står alltid den enskilda kundens behov och specifika förutsättningar i fokus. Mitt bidrag är att leda och koordinera projekt som innehåller olika typer av aktiviteter.

>> Kontakta Johanna Svanberg via e-post.
© Svanberg Bona Officia. Alla rättigheter förbehållna.