Exempel på kunder

Billerud AB, Karlsborg

Confederation of European Paper industry (CEPI)

Munksjö Paper AB, Billingsfors bruk

Nordic Paper AB

Rottneros AB, Rottneros bruk

Skogsindustrierna (branschorganisation)

Stora Enso, Skoghalls bruk

Södra Cell, Tofte
”Johanna har ett gediget processtekniskt kunnande och är väl förtrogen med såväl den svenska som den europeiska miljö- och energipolitiken. Hon är drivande, ambitiös och pålitlig och har lätt att uttrycka sig i tal och skrift. Dessutom är det roligt att arbeta tillsammans med Johanna! ”
Christina Wiklund, Miljödirektör Skogsindustrierna

”I slutet av 2009 upplevde vi ett ökat intresse från våra kunder inom kraftpapper segmentet,  gällande våra produkters klimatpåverkan och då i form av sk carbon footprints. Vi vände oss till Svanberg Bona Officia som på kort tid kunde ta fram ett underlag som vi kunde vidareförmedla. Resultatet var en sammanfattande rapport med numeriska värden baserade på CEPIs ramverk och ett bakomliggande beräkningsark med tydliga ingångsdata. Med hjälp av dokumentationen har vi kunnat kommunicera klimatpåverkan av vårt kraftpapper på ett relevant sätt och våra kunder är nöjda.”
Jan Runo, VD för Nordic Paper

”I avvaktan på att ordinarie befattningshavare tillträdde tjänsten som kompetensförsörjningsledare hyrde vi under våren 2010 in Svanberg Bona Officia som interimistisk resurs på deltid. Förutom att bistå oss när det gäller planering och genomförande av introduktion för nyanställda så lämnade Johanna rekommendationer beträffande vår framtida organisering av intern upplärning. Genom att Johanna hjälpte oss att systematisera och dokumentera våra egna modeller och verktyg samtidigt som hon kompletterade det med sina egna erfarenheter blev startsträckan för den nytillträdde kompetensförsörjningsledaren kortare än vad den annars hade varit.”
Christen Grønvold-Hansen, Platschef, Södra Cell Tofte as
© Svanberg Bona Officia. Alla rättigheter förbehållna.