För att åstadkomma verklig förändring är det väsentligt att i första hand veta vad man som ägare/ledare vill och att därefter på ett trovärdigt sätt få med sig sina medarbetare. Under mina år i industrin har jag självklart samlat på mig en hel del erfarenheter som jag nu gärna vill dela med mig av. Förutom att arbeta med områdesspecifika uppdrag inom miljö och energi är jag därför också tillgänglig som:

- Engagerat bollplank för företag eller offentlig verksamhet som står inför förändringar.

- Rådgivare när det gäller strategi- och affärsutveckling.

- Tillfällig resursförstärkning/ledare att hyra.

Det som karaktäriserar mitt sätt att arbeta är en strävan efter att uppnå en helhetssyn. Jag är övertygad om att vägen till framgång ligger i att ta in flera aspekter för att därefter fatta ett väl grundat beslut.

>> Kontakta Johanna Svanberg via e-post.
© Svanberg Bona Officia. Alla rättigheter förbehållna.