[bo’na offi’cia (latin); en stats erbjudande att förmå två tvistande stater att uppta eller fortsätta förhandlingar för lösning av en tvist]
 
 
© Svanberg Bona Officia. Alla rättigheter förbehållna.